Vaše bezpečí, naše starost
Po - Pá 8:00 - 16:30 565 55 44 44

Časté otázky
Kde a jak si kominické služby mohu objednat?


Není nic jednoduššího, než se s námi spojit buď e-mailem na adrese info@cup-kominictvi.cz, nebo můžete využít naši infolinku 565 554 444 a o zbytek už se postaráme my. Využít můžete našeho kontaktního formuláře na oficiálním internetovém portálu společnosti. Nezapomeňte, že jsme pro vás k dispozici také na našem oficiálním profilu na sociální síti Facebook.  ... více

Jaké jsou podmínky požární bezpečnosti?


Každý uživatel komína a kouřovodu si musí počínat tak, aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nemohlo dojít k požáru ovšem i při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi, nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem.  ... více

Jak často se provádí čištění a kontrola spalinové cesty?


Periodickou kontrolu komína musíte nechat provést kominíka minimálně jednou za rok. Od 1. ledna 2016 je to dokonce vaše povinnost! Ukládá vám to vyhláška č. 34/2016 Sb. Platí to nejen pro domácnosti, ale také pro rodinné a bytové domy. Kontrole podléhají také  komíny od kondenzačních kotlů, turbokotlů a karem na plyn. ... více

Jaký komín musí projít revizí?


Revize spalinové cesty je důležitá, a to nejen když spalinovou cestu uvádíte do provozu. O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu. ... více

Kdo provádí revizi?


Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest. ... více

Jak probíhá kontrola?


Jakmile se prostřednictvím operátorek v našem call centru dohodnete na termínu čištění, přijede k vám kominík ve smluvený čas. Nejdříve provede vizuální prohlídku vnější části spalinové cesty po celé její délce. Zjistí tak, zda jsou na spalinové cestě vybírací, vymetací nebo čistící otvory a jestli jejich počet a provedení odpovídá normovým hodnotám. Poté kominík zkontroluje odstup pláště komína od spalných konstrukcí a posoudí celkový  stav komínového tělesa  i průduchu.

Součástí kontroly je samozřejmě i prohlídka a případné vyčištění kouřovodu. V případě potřeby společnost CUP Kominictví používá k prohlídce komínového průduchu  inspekční kameru. Poté, co se  provede vizuální kontrola spalinové cesty je vystaven protokol o provedení kontroly a případně i čištění komínu. Celková délka prohlídky spalinové cesty se pohybuje v rozmezí zhruba 40 až 60 minut a je závislá na podmínkách přístupu k ústí komínu, složitosti demontáže či  montáže kouřovodu, popřípadě znečištění komínového průduchu. ... více

Musím si nechat komín zkontrolovat?


Podle nového zákona, který vstoupil v platnost od ledna 2016, musí majitel nemovitosti nechat komín zkontrolovat kominíkem minimálně jedenkrát do roka. Kominík mu následně vydá zprávu o čištění a kontrole spalinové cesty. Pokud ale váš komínový systém způsobí požár, jste povinni zaplatit pokutu. Při vyšetřování vychází pojišťovny z hasičské zprávy. Jakmile je požár zaviněn zanedbáním péče o komín, vyplatí vám méně, než kolik škoda skutečně stála. I kdyby vás peníze, o které přijdete kvůli špatné péči o komín, vůbec nezajímaly, myslete alespoň na svůj život. Ucpaný komín snadno způsobí otravu oxidem uhelnatým všech členů domácnosti. V případě, že kontrola zjistí, že nemáte provedenou periodickou kontrolu kominíkem, může se pokuta vyšplhat pro fyzické osoby až do výše 50 tisíc korun, pro právnické osoby je to až dvojnásobek. ... více