Vaše bezpečí, naše starost
Po - Pá 8:00 - 16:30 565 55 44 44

Jaký komín musí projít revizí?

Revize spalinové cesty je důležitá, a to nejen když spalinovou cestu uvádíte do provozu. O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.

Revize spalinové cesty se provádí:
  1. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  2. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
  3. po komínovém požáru,
  4. při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobených v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření výskytu trhlin ve spalinové cestě.