Vaše bezpečí, naše starost
Po - Pá 8:00 - 16:30 565 55 44 44

KONTROLA KOMÍNŮ, SPALINOVÉ CESTY

Periodickou kontrolu komína musíte nechat provést kominíka minimálně jednou za rok. Od 1. ledna 2016 je to dokonce vaše povinnost! Ukládá vám to vyhláška č. 34/2016 Sb. Platí to nejen pro domácnosti, ale také pro rodinné a bytové domy. Kontrole se nevyhnou ani komíny od kondenzačních kotlů, turbokotlů a karem na plyn.

Pravidelnou  roční kontrolu kominíkem nemusíte mít, pokud vlastníte tzv. vafky, které jsou odvětrávané fasádou. Kontrola se netýká ani komínů, které se nevyužívají. V takovém případě ale musíte zajistit, aby byly chráněné proti dešti a zřetelně označené, aby bylo jasné, že jsou opravdu vyřazené z činnosti. Čištění, kontrolu i revizi kouřovodů, komínů či spotřebičů v žádném případě neberte na lehkou váhu. Vyhláška č. 34/2016  upravuje podmínky, které jsou vyhovující pro provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv z hlediska požární bezpečnosti. 

V rámci kontroly komínů se provádí jejich odborné posouzení ohledně  celkového stavu. Kontrola v sobě zahrnuje  kontrolu požární bezpečnosti objektu, a to zejména vůči  stavebnímu provedení komínu a umístění hořlavých součástí dané stavby.  Kontrolu provádí kominík nebo revizní technik spalinových cest. Při kontrole je nutné zajistit přístup ke všem částem spalinové cesty, tedy od spotřebiče až po ústí daného komína. Je potřeba také zajistit nejen přístup k samotnému spotřebiči, ale i na střechu objektu. Kontrolou kominíka projde i kouřovod. Právě proto je důležité  zajistit také volný přístup ke komínovým dvířkům, a to primárně kvůli bezproblémovému výběru sazí.

  Kontrola spalinové cesty se provádí:
  1. posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,

  2. posouzením komína zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,

  3. posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům,

  4. posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,

  5. posouzením jejího stavebně technického stavu.